Thành phố Việt Trì

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Nga Linh,Khu 2A, Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Nguyễn Thị Nga 02103814435
2 NT Dũng Chi,Dốc Dệt, Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Trần Thị Hường 0984179666
3 NT Gia Phú,181 Hòa Phong, Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Chu Minh Giang 01203994535
4 QT Nguyệt Châu,Khu 1, Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0947141717
5 NT Bích Hằng,Khu 3, Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Nguyễn Bích Hằng 0903491186
6 NT Đức Thiện,Sn 212 Hàn Thuyên, Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Trần Thi Thủy 0983459376
7 NT Kim Hoàn,SN 281-Đại Lộ Hùng Vương, Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Nguyễn Thị Minh 01674677088
8 NT Thành Hồng,SN 809-Đại Lộ Hùng Vương, Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Trần Thị Lê Hồng 0988344688
9 NT Hồng Phi,Tổ 29-Phố Hồng Hà, Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Đinh Thị Phượng 0976179398
10 NT Phúc Đạt,SN 814-Khu 1, Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Ngô Thị Minh Phương 0915310339
11 NT Chúc Quỳnh,Khu 9-Đường Trần Nguyên Hãn, Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Đào Thị Như Quỳnh 0976845162
12 NT Ngọc Khuê,Tổ 36A-Khu 17, Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Nguyễn Thị Hồng 0975211683
13 NT Thảo Trang,SN 815-Đl Hùng Vương, Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Vũ Thị Chung 0962930368
14 NT Tùng Hằng,Tổ 1 Tân Phú, Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Đặng Thị Hằng 0913362331
15 NT Nam Ngân,SN 196 đường Trần Nguyên Hãn, Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Trần Thị Kim Ngân 0916144906
16 NT Nam Việt,Khu chợ Minh Phương, Minh Phương, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Nguyễn Thị Thu Lan 0983358131
17 NT Toản Nga,67 Phan Chu Trinh, Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Dương Quốc Toản 0985917567
18 NT Thanh Thúy,SnN181 Quang Trung, Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Đỗ Thị Thúy 0963172403