Thành phố Tuyên Quang

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Thu Hằng,SN 144 – Tổ 7, Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Vũ Thị Hằng 0973133292
2 Cty CP DP Tuyên Quang số 02,Km 3, An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Nguyễn Thị Thanh Huyền 0273873051
3 Cty CPDP Tuyên Quang số 04,Km 6, Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Đỗ Hà Nội 0914509506
4 QT Phạm Thị Chung Thủy,Xóm 14, Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Phạm Thị Chung Thủy 0946248883
5 NT Phương Tĩnh,Km 12, Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Vũ Thanh Tĩnh 0989576512
6 Cty CP DP Tuyên Quang QT số 61,Km 12, Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Bùi Khắc Vân 01689062689
7 Cty CP DP Tuyên Quang số 06,Km 14 – Thôn 2, Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Bùi Thị Giang 01634370741
8 NT Nguyễn Thị Dậu,Nhà Máy Z113, Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Nguyễn Thị Dậu 0988931477
9 NT Đàn Hằng,Km 4 – Sông Lô 3, An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Hoàng Thị Thúy Hằng 0983067249
10 Cty TNHHTMDP Hoàng Tuấn số 01,SN 292 – Trường Chinh, Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Phạm Bích Kiều 0983825777
11 QT Trung Tâm Hiệu Thuốc Yên Sơn,Km 2, Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Đoàn Thị Hiển 0967907392
12 Cty CP DP Tuyên Quang 17,SN 430 – Phạm Văn Đồng, Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Lưu Thị Thành 01676119899
13 Cty TNHHTMDP Dũng Bích số 03,SN 12- Quang Trung, Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Bùi Thúy Bích 0273821248
14 NT Hùng Hiệp,tổ 8, Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Trần Thị Lan Điệp 01688669930
15 CTCPDP và TM Tuyên Quang,Km2 – An Hòa 1, An Tường, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang Lê Thị Hương 01689940511