Thành phố Tây Ninh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà Thuốc Đăng Vũ   Võ Thị Sáu, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   01264298612 
         2  Nhà Thuốc Đại Nam   101  Võ Thị Sáu, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   01279907127 
         3  Nhà Thuốc Chánh Nhân   100  nguyễn Văn Rốp, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   0938909677 
         4  Phòng Chuẩn Trị Đông Y Thuận Tâm   565  30/4, NINH SƠN, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   0933792015 
         5  Nhà Thuốc Ngọc Lục   Ninh Sơn, Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   01677138380 
         6  Nhà Thuốc Phước An   Ninh Sơn, Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   01234092992 
         7  Nhà Thuốc Gia Linh   NINH THẠNH, TX. Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   0927111755 
         8  Nhà Thuốc Từ Bi   7/8  CMT8, Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   (0663)822612 
         9  Nhà Thuốc Vĩnh Xuân Hòa   1094  CMT8, hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   (0663)821382 
       10  Nhà Thuốc Quốc Linh   641  CMT8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   0938223118 
       11  Nhà Thuốc Anh Thy   102  CMT8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   0913884852 
       12  Nhà Thuốc Mỹ Châu   Bời Lời, Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   (0663)826561 
       13  Nhà Thuốc An Lạc   634  Điện Biên Phũ, hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   (0663)820234/ 01258975721 
       14  Nhà Thuốc Tân Tế An   106  Võ Văn Truyện, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   (0663)827656 
       15  Nhà Thuốc Vạn Hòa Hưng   Chợ Thị Xã  Chợ Thị Xã, TX. Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   909614546 
       16  Nhà Thuốc Bích Thảo   kiot  Chợ Thị Xã, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   (0663)824890 
       17  Nhà Thuốc Lam Khánh   278   CMT8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   (0663)823452 
       18  Nhà Thuốc Hà Nhung   267  CMT8, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   (0663)211944 
       19  Nhà Thuốc Nhất Thanh Ngọc   63  Võ Văn Truyện, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   0906924586 
       20  Nhà Thuốc Anh Đạt(Đại Khang)   Khu Phố 1 P1, TX. Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   909812300 
       21  Nhà Thuốc Lê Nhật Duy   NINH SƠN, ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   0938909677 
       22  Nhà Thuốc Phương Quyên   142 Trương Quyền,, 1, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   0663626366 
       23  Tiệm Thuốc Bắc Phước Thọ Đường   792 Điện Biên Phủ, , Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh   02763626394