Thành phố Tam Kỳ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Thục Đoan,319 Lý Thường Kiệt, An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Nguyễn Thị Thục Đoan 0975028055
2 HT Số 458,105 Lý Thường Kiệt, An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Phạm Thị Hồng Vân 0904373722
3 HT 132,34 Nguyễn Dục, An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Mai Thị Thủy 0984430784
4 HT 238,04 Nguyễn Du, Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Dương Thị Tuyết Sương 01663606044
5 Phòng Chuẩn Yhct,29 Nguyễn Du, An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Nguyễn Thị Phán 05103812504
6 NT Mai Anh,15 Nguyễn Du, An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Võ Thị Anh 01262716077
7 NT Ánh Minh 1,31 Trần Cao Vân, Phước Hoà, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Trần Thị Ánh Minh 0905027557
8 Yhdt Số 25,23 Trần Cao Vân, An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Thái Thị Duyên 05103858059
9 NT Ngân Nguyễn,6 Phan Chu Trinh, An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Lê Thị Lệ Thủy 0905662531
10 QT Tân Kỳ,411 Phan Chu Trinh, Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Đoàn Xuân Thùy Dung 0935881950
11 NT Quỳnh Trân,528 Phan Chu Trinh, An Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Hoàng Vĩnh Thụy 05103851841
12 NT Mỹ Yến,Ngã 4 Trường Xuân, Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Nguyễn Thị Yến 0905336156
13 NT Huy Hoàng,173, Phan Bội Châu, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Chị Thủy 0935010018
14 HT Nguyên Kim,18, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Chị Kim 0985549456
15 NT Thiên Phúc Vinh,Thôn 3, Tam Ngọc, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam Trần Thị Phương 0888879798