Thành phố Sóc Trăng

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Vạn Hòa Đường   16  Đồng Khởi, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng   0793.627.474 
2  Nhà Thuốc Vĩnh An Đường   62  Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng   0793.820.511 
3  Vạn Xuân Viên   25  Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng   0793.822.574 
4  Nhà Thuốc – Anh Tuấn   23  Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng   0793.612.656 
5  Nhà Thuoc1 Đông Y Châm Cứu   125  Nguyễn Thị Minh Kha, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng   0793.821.059 
6  Công Ty Tnhh Vinh Lợi Commercia(Nhà Thuốc – Vinh Lợi)   Ấp Chợ, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng   0976509999 
7  Nhà Thuốc – Hòa Bình   44  Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng   0793. 821.584 
8  Nhà Thuốc Ngọc Phụng   Chợ Cầu Lộ, 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng   0911828168