Thành phố Quảng Ngãi

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Phương Đông,254  Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Nguyễn Thị Minh Tâm 0984860027
2 HT 40 (NT Việt Phương),331 Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Lê Thị Kiều Phương 0556271257
3 NT Thuộc Đường,394 Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Trịnh Thị Đường 0553823990
4 NT Thanh Thanh,265 Hùng Vương, Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Lê Thi Tuyết 0553823372
5 NT Thịnh Phát,301 Hùng Vương, Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hồng Nhung 0553822194
6 NT Anh Khoa,02 Nguyễn Thụy, Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Lâm Thị Bích Nga 0553826844
7 NT Hữu Quang,187, Lê Trung Đình, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Nguyễn Hữu Quang 01282732880
8 NT Vũ Yên,627, Nguyễn Văn Linh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Trần Thị Yên 0935509279
9 QT Nam Phương,314, Nguyễn Công Phương, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Minh Phương 02553815095