Thành phố Pleiku

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Trang   76  Hoàng Văn Thụ, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai   02693824162 
2  Nhà Thuốc Kim Chi   64  Hoàng Văn Thụ, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593826709 
3  Nhà Thuốc Anh Huy   Lô43  Lô 43  Trung Tâm Thương Mại, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0592203183 
4  Quầy Thuốc Số 69   411  Trường Sơn, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0935789191 
5  Nhà Thuốc Hoàng Nguyên   369  Nguyễn Viết Xuân, Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0905632234 
6  Đông Y Nhơn Thọ Đường   141   Trần Phú, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593824251 0935843944 
7  Nhà Thuốc Hồng Ngân   147   Phan Đình Phùng, Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593888033 
8  Quầy Thuốc Tây Nhung (Quầy Thuốc Số 40)   14    Nguyễn Trãi, Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593822718 0985116361 
9  Quầy Thuốc Số 13   90  Wừu, Iakring, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0978582345 
10  Đại Lý Quang Đức   51   Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593822718 
11  Quầy Thuốc 78   210  Phạm Văn Đồng, Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0931613378 
12  Hiệu Thuốc 6B   820  Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai   01277357779 0982373779 
13  Quầy Thuốc 05   817  Phạm Văn Đồng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593825094 
14  Đại Lý Phượng (Quầy Thuốc Số 51)   368  Tôn Đức Thắng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593863108 
15  Thuốc Tây Vân   313  Tôn Đức Thắng, Biển Hồ, Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593863280 
16  Quầy Thuốc Mỹ Hà   27  Wuu, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   02693824387 0985405859 
17  Nhà Thuốc Trung Tâm   4, Quang Trung, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0979126903 
18  Quầy Thuốc Số 02   295   Trần Phú, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0905231377 
19  Quầy Thuốc Hoàng Anh   43,Phan Kế Bích, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   01668009091 
20  Nhà Thuốc Quang Trung   7  Quang Trung, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593824782 
21  Nhà Thuốc Kim Phát   36   Nguyễn Thiện Thuật, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   01677666778 
22  Nhà Thuốc Mỹ Thiện   40   Nguyễn Thiện Thuật, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593824611 
23  Nhà Thuốc Hoàng   76  Hoàng Văn Thụ, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0906418515 
24  Quầy Thuốc Số 5   161   Tôn Thất Tùng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0905231321 
25  Nhà Thuốc Chị Thy   161   Tôn Thất Tùng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0905231321 
26  Nhà Thuốc Số 4   76  Cách Mạng T8, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593821023 
27  Quầy Thuốc Số 04   308  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0905411061 
28  Nhà Thuốc Minh Sang   184  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593820515 
29  Nhà Thuốc Quang Hiếu   206  Trường Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   01228567568 
30  Quầy Thuốc An Tâm   402  TrườNg Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0984185316 
31  Nhà Thuốc  Hòa   362   Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   01687644909 
32  Nhà  Thuốc Huyền Trân   204  Lê Duẩn, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0935096779 
33  Quầy Thuốc Đức Lâm   99 Cách Mạng T8, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   01676763545 
34  Quầy Thuốc  Linh   10 Phù Đổng, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0593714848 
35  Nhà Thuốc Trần Huy   TrườNg Chinh, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0979820406 
36  Quầy Thuốc Gia Hân   29 Lê Lai, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0934941511 
37  Nhà Thuốc Hoàng Khuyên   195 Tôn Đức Thắng, Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai   985215225 
38  Quầy Thuốc Hải Yến   49 Trần Kiên, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   973934893 
39  Quầy Thuốc Số 47   442 Lê Đại Hành, , Thành phố Pleiku, Gia Lai   0968941789