Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Công Ty TNHH Đông Y Dược Tế Sanh   237  Thống Nhất, Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   068-3822567/ 01646498022 
2  Công TY TNHH MTV Đông Y Dược Thiên Quang   331C  Thống Nhất, Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   068-3824572 
3  Quầy Thuốc Số 17   454  Thống Nhất, Mỹ Hương, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   0974939495 
4  Quầy Thuốc Số 44   Chợ Mương Cát, Đài Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   0919591670 
5  Thuốc Bắc Ngọc Thừa   456  Thống Nhất, Mỹ Hương, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   068-3510986 
6  Công Ty TNHH Đông Y Dược Tế Sanh 1 ( Minh Hòa Đường )   66  Thống Nhất, Đài Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   068-3820979 
7  Quầy Thuốc Số 23   426  Đường 21/08, Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   01235443090 
8  Quầy Thuốc Số 03   45A   Đường 21/08, Phước mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   0977111704 
9  Nhà Thuốc Ánh Châu   759C  Đường 21/08, Bảo An, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   068-3888589 
10  Quầy Thuốc Số 43   192  Đường 21/08, Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   0946246265 
11  Quầy Thuốc Số 22   Kíôt 08  Chợ Tháp Chàm, Bảo An, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   068-2212858 
12  Quầy Thuốc Ngọc Sang   102  Trường Chinh, Văn Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   068-2212763 
13  Quầy số 42( Đại Lý Loan cũ)   103  Trường Chinh, Văn Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   01287744855 
14  Quầy Thuốc Minh Hiền   64  Bạch Đằng, Đông Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   01697070738 
15  Quầy Thuốc Thảo Nguyên   343  Đường 21/8, Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   0945886308 
16  Quầy Thuốc Thành Tâm   24A  Hải Thượng Lãng Ông, Đông Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   0927660990 
17  Công Ty TNHH Đông Y Dược Tế Sanh 1 (Đông Y Tế Sanh 1 cũ)   Đường 21/8, Bảo An, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   01286699789 
18  Quầy Thuốc  An Bình   Công Thành, Ninh Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   01685999220 
19  Nhà thuốc Hoàng Linh   303  Thống Nhất, Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   0683828383 
20  Quầy Thuốc Hưng Hải ( Quầy 20)   Trường Chinh, Văn Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   937802657 
21  Thuốc Bắc Vạn Hùng   Lê Duẫn, Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   918504940 
22  Quầy Thuốc Thu Huyền   61 Đường Bác Ái, Đô Vinh, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   0912094601 
23  Phòng Chẩn Trị Đông Y Vạn Phúc   23 Nguyễn Văn Cừ, Phường Thanh Sơn, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   0947247799 
24  Quầy thuốc Trâm Anh   36 Hải Thượng Lãn Ông, Đông Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   0936030591 
25  Hiệu Thuốc Bán Buôn Số 1   454 Thống Nhất, , Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận   0945893236