Thành phố Ninh Bình

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 ĐL TTD Hồng Ngát,Đường Kim Đồng, Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Mai Hồng Ngát 0975797463
2 NT Mai Dung,194 Vân Giang, Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Nguyễn Thị Dung 0303897545
3 CT DP Tràng An,Số 20 – Hải Thượng Lãn Ông, Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Hà Thị Mai 0303896294
4 CT DP Hoàng Long,Số 126- Hải Thượng Lãn Ông, Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Phạm Thị Hạnh 0303874245
5 NT Kiều Dung,151B- Phố Phong Sơn, Nam Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Phạm Thị Dung 0942332116
6 NT Hiền,144 – Nguyễn Công Trứ, Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Trần Thị Hiền 0912315846
7 QT Kim Nhung,số 24 – Nguyễn Viết Xuân, Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Đinh Thị Kim Nhung 0977630186