Thành phố Lào Cai

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Thu Ngoan,026 Ngô Văn Sở, Phố Mới, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Nguyễn Thị Ngoan 0987403892
2 Cty Dược Lào Cai Quầy Số 18,561 Hoàng Quốc Việt, Pom Hán, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Nguyễn Thu Hương 0984948445
3 NT Ngọc Lan,148 Hàm Nghi, Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Phạm Thị Ngọc Lan 0917692225
4 NT Thủy Vân,154 Hàm Nghi, Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Phạm Văn Tú 0984422882
5 NT Kim Quy,167 Tuệ Tĩnh, Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Lương Thị Thoạn 0976166518
6 Công ty dược Lào Cai – QT Số 5,Số nhà 123 đường Hàm Nghi, Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Đoàn Thị Xiêm 0986257725
7 NT Thanh Thanh,Số nhà 51 B6, Bắc Lệnh, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Bạch Thị Ngọc Quỳnh 0904927101
8 Công ty dược Lào Cai – NT Số 3,471 Nhạc Sơn, Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Vũ Văn Toàn 0966624616
9 NT Phú Thịnh,SN 156 đường Phú Thịnh, Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Nguyễn Việt Hương 0987673379
10 NT Hoàng Quốc Miêng,Số 78 Lê Quý Đôn, Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Quách Thanh Tú 0985307196
11 NT Anh Kiệt,Thôn Giang Đông, Vạn Hòa, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Nguyễn Thị Hoa 0987634924
12 NT Huyền Trâm,59 Đường B6, Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Nông Thị Huyền Trâm 01659516845