Thành phố Lạng Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Thành Công,15 Lê Lợi, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Nguyễn Thị Thu Hiền 01658498799
2 NT Linh Anh,Số 6 Đèo Ngang, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Nguyễn Thị Thanh 01696108666
3 QT Thanh Hường,Số 6-Lý Thái Tổ, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Liễu Thị Thúy 01666138251
4 NT 52B,52B Trần Đăng Ninh, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Nguyễn Thị Ngọc 0977884676
5 QT Trường Thọ 3,72 Ngô Quyền, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Hoàng Thị Luyến 0982205368
6 NT Trường Thọ 1,114 Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Hoàng Thị Tuyên 0982205368
7 NT 137,137 Lê Đại Hành, Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Nguyễn Thị Oanh 0979672037