Thành phố Hưng Yên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Qt Nguyễn Thị Huyền,Chợ Dốc  Lã, Bảo Khê, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Nguyễn Thị Huyền 01685877922
2 Nt Lâm Tình,31 Bạch Đằng, Minh Khai, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Phạm Viết Lâm 0978844880
3 Công Ty Cp Dược Hưng Yên Qt Số 10,223 Điện Biên 2, Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Nguyễn  Thị Thu Hoa 03213862736
4 Nt An Sinh,Chợ Giầu, Thôn 2, Quảng  Châu, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Ong Thị Tươi 01698448933
5 Nt Hải Hà,85 Hải Thượng Lãn Ông, Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Nguyễn Thị Thuyết 01664337025
6 Qt Minh Thúy,97 Hải Thượng Lãn Ông, Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Bùi Thị Thúy 03213550754
7 Qt Thang Huyền,125 Hải Thượng Lãn Ông, Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Hoàng Thanh Huyên 0987760858
8 Cty CP Dược Hưng Yên,154 Điện Biên, Lê Lợi, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Chị Huyền 01646505428
9 QT Thùy Ninh,Chợ Đầu, Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Đoàn Ngọc Thùy 0978188250
10 NT Yến Nga,216, Điện Biên 2, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Nguyễn Thị Yến 0915600386