Thành phố Huế

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Ngô Qúy Thích,157-Trần Hưng Đạo, Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Trần Thị Ánh Huyền 0543522764
2 Đại Hùng,127-Trần Hưng Dạo, Phú Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Khánh Thy 0934848777
3 Hương Bình,1-Nguyễn Hoàng, Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Nguyễn Bá Liêm 0914016204
4 Hiệu Thuốc Tốt Số 1,185-Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Thu Hương 0935019504
5 Thuận Thảo,34-Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Trương Nguyễn Phương Thảo 0905828676