Thành phố Hội An

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Minh Trung,199 Lê Thánh Tông, Phương, Thành phố Hội An, Quảng Nam Phùng Thị Thủy 0935626628
2 NT Huy Hoàng,268 Lý Thường Kiệt, Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam Trương Thị Thanh Hương 0905288757
3 NT Hồng Phúc,61 Đinh Tiên Hoàng, Tân An, Thành phố Hội An, Quảng Nam Trần Thị Thu Hà 0913471683
4 NT An Phong,316 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam Phạm Thị Hoàng Phương 05103861870
5 NT Đức Trung,22 Trần Qúy Cáp, Minh An, Thành phố Hội An, Quảng Nam Phan Thị Ngọc Liên 0906512102
6 HT 213,128 Trần Hưng Đạo, Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam Nguyễn Thị Hiền 01686060148
7 NT Nhật Khanh,80 Phan Châu Trinh, Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Quảng Nam Chị Tường Vy 01214522535