Thành phố Hoà Bình

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Nguyễn Thị Minh,Chợ Thái Bình, Thái Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình Đào Thị Thúy Lan 0912989813
2 QT Nguyễn Thị Duyên,934/9 An Dương Vương, Thái Bình, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình Nguyễn Thị Duyên 0982493356
3 NT Hoàng Thị Ngà,Tổ 2, Chăm Mát, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình Hoàng Thị Ngà 0912278998
4 NT Hà Khoa,195/14 Cù Chính Lan, Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình Đào Thị Thanh Tâm 0901513222
5 NT Nga Cách,623 Cù Chính Lan, Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình Ninh Thị Nga 0968078468
6 NT Quang Chính,58/31 Cù Chính Lan, Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình Nguyễn Thị Chính 01668586663
7 NT Hồng Sơn,696 Cù Chính Lan, Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình Cấn Cao Sơn 01688067228