Thành phố Hà Tĩnh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Cty Dược Hà Tĩnh-QT Số 11,28 Nguyễn Công Trứ, Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Ngô Bảo Ngọc 0984642112
2 Cty Dược HT-QT Lê Thị Sáng,295 Trần Phú, Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Lê Thị Sáng 0948055999
3 CT TNHH Dược Phẩm Liên Hoa,141 Nguyễn Công Trứ, Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Liên 0989733422
4 NT Tư Nhân Số 34,34  Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Kim Oanh 0904656288
5 Cty Hoàng Lan,78  Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Trần Rhị Lương Chi 0393355553
6 NT Tư Nhân Vinh Nhi,86 Hải Thượng Lãn Ông, Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Nguyễn Thế Vinh 0913761898
7 QT Trần Thị Nguyệt,120 Nguyễn Biểu, Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Trần Thị Nguyệt 0972116590
8 QT Trần Thị Cẩm Nga,29 Hàm Nghi, Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Trần Thị Cẩm Nga 0965013074
9 QT Thảo Tuấn,Số 04 ngõ 247 đường Vũ Quang, Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Trần Thị Thảo 0989488640
10 QT Nguyễn Thị Thọ,Chợ Trung Đình, Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thọ 0916979877
11 NT Nhân Sâm,85 đường Vũ Quang, Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Phạm Quang Hiệp 0912126869