Thành phố Đông Hà

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Phước Thịnh,Số 78 Lê Lợi, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Nguyễn Thị Ngoan 0919990159
2 NT Bình An,Đường Lê Duẩn, Phường 2, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Hồ Quế Lan 0915330986
3 NT Ngọc Châu,Số 2 Nguyễn Du, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Trần Thị Quỳnh Châu 0979709333