Thành phố Điện Biên Phủ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT_Tuấn Thành,Kiot Số 14A5 Chợ Tt1, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Đỗ Thị Hà 0989795578
2 NT_Tiến Đạt,Kiot Số 8A3 Chợ Tt1, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Bùi Thị Oanh 0972801986
3 QT Số 1_Cty Phương Thảo,SN 608_Tổ1, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Chử Thị Thanh 0916820875
4 NT_Yến Nhi,90 – Tổ 28, Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Lê Thị Kim Sơn 01234873269
5 Cty Cổ phần Dược phẩm Hải Nam,SN 1072_Tổ5, Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Nguyễn Thị Hoa 0983137632
6 QT Số 16,Tổ 11, Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Vũ Thị Hằng Nga 0987666487
7 QT số 16,Khối Tân Tiến, TT. Tuần Giáo, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Trần Thị Dung 0888231165