Thành phố Đà Lạt

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà thuốc Kim Thái   33  Quang Trung, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0633 902929 
2  Nhà thuốc Minh Đức   63  Nguyễn Công Trứ, 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0633 821199 
3  Nhà thuốc Chi Lăng   9  Mê Linh, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0633 811646 
4  Nhà thuốc Túy Hà   3B  Phù Đổng Thiên Vương, 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0633 970870 
5  Nhà thuốc Ngọc Dung   Lô A2  KQH Sương Mai – Quang Trung, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0633 829704 
6  Nhà thuốc Nhân Hòa   10  Nguyễn Thị Minh Khai, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0633 824827 
7  Quầy thuốc số 12   30  Trần Hưng Đạo, 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0633 811819 
8  Quầy thuốc số 4   10  Chi Lăng, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0633 830193 
9  Nhà thuốc Minh Nhật   4C  Yersin, 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0633 970969 
10  Nhà thuốc Hoa Sen   Kios 1-B 356-357-358  Chợ Đà Lạt, 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0633 705668 
11  Nhà Thuốc Quý Bảo   269 Phan Đình Phùng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   02633835684 
12  Nhà Thuốc Vạn Tâm   280 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0633535968 
13  Quầy Thuốc Quỳnh Nhi   111/4 Thôn Trường An, Xuân Trường, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   02633838274 
14  Nhà Thuốc Nhân Tâm   44 Trần Phú, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   0918650202 
15  Nhà Thuốc Minh Hằng   122 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng   02633552801