Thành phố Cao Lãnh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc Phước An   53, Lê Duẫn, Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp   0903685250 
          2  Đông Y Minh Tú   1500, QL 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp   0673890377 
          3  Nhà Thuốc Phước Thọ   64, Đốc Binh Kiều, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp   0673877279 
          4  Nhà Thuốc Vĩnh Đức Đường   23, Nguyễn Du, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp   0673851633/ 01237717179 
          5  Nhà Thuốc Vĩnh Hiệp Đường   50, Tháp Mười, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp   0673852454 
          6  Nhà Thuốc Xuân Thảo( Nhà Thuốc Thu Thảo cũ)   Ấp 2, Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp   0944374712 
          7  Công Ty TNHH MTV Thương Mại Thanh Bình Đồng Tháp   53 Trần Thị Nhượng, 4, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp   0939277669