Thành phố Cao Bằng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Mai Thu,48 Tổ 4, Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Nguyễn Thị Thu 0916893866
2 QT Công Ty Dược Cao bằng số 4,Chợ Cao Bình, Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Nguyễn Thị Thu Hương 0982650695
3 NT Thanh Long,Tổ 15, Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Lục Thị Đoan 0982249588
4 QT Cty Trần Nga số 2,Tổ 4 Km5 Đề Thám, Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Lâm Thị Gấm 0983986585
5 QT Cty Phương Anh Số 1,73 Kim Đồng, Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Phương Thị Ngoan 01672986815
6 Cty Phương Anh,29 Hồng Việt, Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Nguyễn Thị Kiều Diễm 0263850762
7 DNTN Hoa Bình,4, Kim Đồng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Lê Văn Cường 0263853062
8 NT Ngọc Ánh,Tổ 14, Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Bế Thị Uyên 0948720117
9 NT Cty Bảo Lan 88 Chợ Ngọc Xuân,Cổng Chợ Ngọc Xuân, Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Trương Thị Phượng 01683069171
10 NT Huy Hoàng,016 Kim Đồng, Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Đỗ Tường Vân 0916528838
11 NT Hương Giang,060 , Đương Phai Khắt Nà Ngần, Tổ 19, Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Đỗ Thu Hà 0914836955
12 NT Tốt,SN 128, Tổ 7, Ngã tư Nà Cáp, Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Chị Trang 0978135635
13 Cty dược và VTYT Cao Bằng,12, Nguyễn Du, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Không tên 02063855069
14 NT Nam Cường,Tổ 9, Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Trần Thị Thanh Uyên 0962664818
15 NT Hùng Hạo,Tổ 22, Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Hứa Thị Hanh 0919973829
16 Nhà thuốc chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Cao Bằng –  Công ty Bảo Lan 88,Số 05, Phố Xuân Trường tổ 27, Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Mã Thị Thu Hồng 01685165196