Thành phố Cà Mau

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Vĩnh Thuận   18  Trưng Nhị, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau   07803831228 
2  Nhà Thuốc Minh Tinh Đường   20  Trưng Nhị, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau   0945354546 
3  Nhà Thuốc Thuận Phát   62  Đề Thám, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau   07803832361 
4  Nhà Thuốc Phương Linh   175, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau   07803815751 
5  Nhà Thuốc Hùng Vương   0, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Cà Mau   07803668345 
6  Quầy Thuốc Bắc Tế Sanh Đường   179 Ấp 2, Xã Tắc Vân, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau   02903847081 
7  Quầy Thuốc Số 6   42 Ấp 2 Tăc Vân, , Thành phố Cà Mau, Cà Mau   0918450259