Thành phố Bến Tre

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Vạn An   0  Ấp 10, 0, Thành phố Bến Tre, Bến Tre   0753602959 
2  Nhà Thuốc Nhật Nam   0  Ấp Chợ, Tt Thạnh Phú, Thành phố Bến Tre, Bến Tre   0916788723 
3  Nhàthuốc  Nhuận Nguyên Đường   15  Nguyễn Du, 2, Thành phố Bến Tre, Bến Tre   0753812805 
4  Nhà Thuốc Đại Trung Hoà   8  Lê Lai, 2, Thành phố Bến Tre, Bến Tre   0753829676 
5  Nhà Thuốc ĐứC HòA ĐườNg   189  Hoàng Lam, 5, Thành phố Bến Tre, Bến Tre   0753823199 
6  Quầy 80(Đại Lý 80)   65  Phú Hưng, Tpbt, Thành phố Bến Tre, Bến Tre   0753812242 
7  Nhà Thuốc Ngọc Hân   307B  Nguyễn Văn Tư, P 5, Thành phố Bến Tre, Bến Tre   0753829006 
8  Nhà Thuốc Vạn Hòa Đường   0  Ấp Chợ, 0, Thành phố Bến Tre, Bến Tre   0919557239