Thành phố Bảo Lộc

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà thuốc Hoài Thiện   5  Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0633862289 
2  Quầy thuốc số 30   23  Đinh Tiên Hoàng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0918395967 
3  Nhà thuốc Thiên Phước   4/2  Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0937376676 
4  Quầy Thuốc Số 41 (Quầy thuốc số 32 (Hà Phương))   833 Trần Phú, Phường Blao, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0972613623 
5  Quầy thuốc  Thanh Đào   1395  Quốc Lộ 20, Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0976142445 
6  Quầy Thuốc Số 81 (Đại lý Ladophar (Cô Cúc))   1033  Quốc Lộ 20, Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0633861857 
7  Quầy thuốc số 52 (Cô Trung)   Thôn 1  Quốc Lộ 20, Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0633865045 
8  Quầy thuốc Minh Thuận   281  Blao Sre, Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   01692994990 
9  Nhà Thuốc Thiên Ân   Số 7 Nguyễn Công Chứ, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   01688360215 
10  Quầy Thuốc  Số 54  (Linh Duyên)   34  Nguyễn Văn Trổi, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   06371173001208550938 
11  Nhà Thuốc Hoa Sen (Quầy thuốc số 16)   3  Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0633863680 
12  Quầy Thuốc Số 25   240 Trần Phú, Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   01663904776 
13  Quầy Thuốc  Số 37 (Chi Linh)   179  Trần Phú, Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0633862693 
14  Quầy thuốc số 22 (Cô Linh)   205  Nguyễn Công Trứ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0984020249 
15  Quầy thuốc số 57   350  Trần Phú, Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0936575857 
16  Quầy thuốc số 9 (Chị Thùy)   Gun Re, Di Linh, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   01674463437 
17  Nhà thuốc Tế Dân   125  Phan Bội Châu, P1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0948175555 
18  Quầy thuốc số 12   1569  Quốc Lộ 20, Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   633865573 
19  Quầy Thuốc Sô  46   99 B Phan Châu Trinh, Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   0989299639 
20  Nhà Thuốc Bảo An   213 Phan Bội Châu, P1, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   987666279 
21  Nhà Thuốc Bảo Anh   144 Chu Văn An, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng   01234594838