Thành phố Bắc Ninh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 công ty dược bắc ninh , QUẦY 32,KHU 3, ĐẠI PHÚC, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh nguyễn thị hồng ngọc 0962773692
2 Công Ty dược phẩm Thanh Cầu,269 TRẦN HƯNG ĐẠO, Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh trần thị thanh 02413825545
3 công ty dược bắc ninh ,Quầy thuốc số 4,242 TRẦN HƯNG ĐẠO, Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà Bắc 02413822302
4 công ty dược bắc ninh ,Quầy 18,129 HỒ NGỌC LÂN, Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Nguyễn Thị Hằng 01635320686
5 công ty dược bắc ninh ,Quầy 10,35 TRẦN LỰU, Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Nguyễn Thị Hồng Việt 02413820467
6 công ty dược bắc ninh ,quầy thuốc số 49,124 ĐẤU MÃ, Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh hoàng thị huyền trang 0934640946
7 Quầy Thuốc Số 48,Thiên Đức, Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Nguyễn Thị Lệ 0977406050
8 Nhà Thuốc Hồng Thắng,18 Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Vũ Thị Nghĩa 0988181507
9 QT số 15,Hòa Đình, Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Nguyễn Thị Ly 0912972160
10 QTTD,Bệnh viện cũ, Vũ Linh, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Chị Hương 0979851491
11 HT số 4,242 Trần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà Bắc 02413822303
12 QT số 55,Tô Hiến Thành, Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Nguyễn Văn Minh 0987902209