Thành phố Bà Rịa

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Thanh Chi   Số 79   Lê Quý Đôn, Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643716875 
          2  Nhà Thuốc Ngọc Châu   Số 12  Lê Quý Đôn, Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643825199 
          3  Nhà Thuốc Đăng Khoa   Số 2310   Lê Duẩn, Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643827129 
          4  Nhà Thuốc Nguyễn Lê   Số 216  Nguyễn Thanh Đằng, Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643732296 
          5  Nhà Thuốc Gia Phước   145 Nguyễn Tất Thành, Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu   0906644417 
          6  Nhà Thuốc Ngọc Châu 2   196  Cách Mạng Tháng 8, Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu   0918402912 
          7  Nhà Thuốc Kim Châu   Đường 27/4, Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu   0906644417 
          8  Nhà Thuốc Linh Đan   Lê Duẩn, Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu   01286092700 
          9  Công Ty Quang Phát   46 Lê Qúy Đôn, Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu   02543716312/0913644436 
         10  Quầy Thuốc Phương Huynh   Ô 5 Ấp bắc 2, Hòa Long, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu   0933343971 
         11  Quầy Thuốc Lê Giang   Ấp Đông , Xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu   0918535873