Thanh Miện

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Vân Oanh,155 Nguyễn Lương Bằng, TT Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Dương Nguyễn Thị Oanh 01248327437
2 CN Thanh Miện QT số 5,Chợ Thanh Giang, Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương Vũ Thị Quyên 0987997120