Thanh Liêm

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT SỐ 6,TT Non, Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam Phạm Thị Liên 03513501722
2 QT  Hoàn Hương – số 20,La Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam Dương Thị Hoàn 0972858168
3 NT Bình An,Chợ Động, Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam Hoàng Thị An 0947758088
4 NT Ngọc Hân,Thôn Lường, Chợ Lường, Thanh Thủy, Thanh Liêm, Hà Nam Nguyễn Thị Ngọc Hân 0961062678
5 QT Số 15,Thạch Tổ, Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam Nguyễn Thị Thu Huyên 0982887515
6 QT số 4,Chợ Đông, Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam Vũ Thị Thanh Hải 01205058140
7 QT Nguyên Vũ,La Mát, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam Vũ Thị Đào 0971281756