Thanh Chương

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 MDV CN DP Thanh Chương( Dì Lam),Chợ Cồn, Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An Nguyễn Thị Hồng Lam 0982726968
2 MDV CN DP Thanh Chương( Chị Lệ Hoa),Chợ Rộ, Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An Trần Lệ Hoa 0383935836
3 MDV CN DP Thanh Chương( Chị Hà),Khối 4, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An Nguyễn Thị Hà 0973712006
4 MDV CN DP Thanh Chương (Dì Vân Trung),Khối 10, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An Nguyễn Thị Vân 01644045421
5 MDV CN DP Thanh Chương (Dì Ảnh),Khối 11, TT Dùng, Thanh Chương, Nghệ An Nguyễn Thị Ảnh 01696258225
6 MDV CN DP Thanh Chương( Chị Thắm),Xóm 13, Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An Vũ Thị Thắm 0986877082
7 MDV CN DP Thanh Chương( Hoài An),Xóm 11, Thanh Hưng, Thanh Chương, Nghệ An Nguyễn Thị Hoài An 01649736137
8 MDV CN DP Thanh Chương( Chị Nga),Chợ Rạng, Thanh Hưng, Thanh Chương, Nghệ An Trần Thị Nga 01663943293
9 MDV CN DP Thanh Chương (chị Hằng),Xóm 13, Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An Nguyễn Thị Hằng 01697216577
10 MDV CN DP Thanh Chương (chị Hương),Xóm 5, Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An Nguyễn Thị Hương 0943458456
11 MDV CN DP Thanh Chương (chị Hiền),Chợ Hạnh Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An Nguyễn Thị Hiền 01699998683
12 MDV CN Dược phẩm Thanh Chương (chị Nhung),Ngã 5 Hạnh Lâm, Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An Nguyễn Thị Nhung 0978770869