Thanh Bình

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Xuân Hòa Đường   22, Đường 30/4, Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp   0672217918 
          2  Quầy Thuốc Mỹ Anh   461, Lý Thường Kiệt, Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp   0673835999 
          3  Quầy Thuốc Thị Dung   Ấp Bình Định, X Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp   01689.275.591 
          4  Quầy Thuốc Mãnh Hiệp   758, Ấp Trung, Tân Thạnh, Thanh Bình, Đồng Tháp   0673545345 
          5  Đông Y Phục Sanh Đường   , Tân Thạnh, Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp   0673 545 354 
          6  Nhà Thuốc Lê Mai   03, Lý Thường Kiệt, TT Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp   0939609619 
          7  Đông Y Tế  Sanh Đường   Chợ Tân Thạnh, Tân Thạnh, Thanh Bình, Đồng Tháp   0939426343 
          8  Quầy Thuốc Dũng Hạnh   409 ấp Thị, an phong, Thanh Bình, Đồng Tháp   01256465550 
          9  Quầy Thuốc Mỹ Chi   0, Tân Qưới, Thanh Bình, Đồng Tháp   0918553038