Thăng Bình

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 HT 294,381 Tiểu La, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam Nguyễn Thị Thanh Thúy 0905210059
2 NT Thảo Chi,27 Nguyễn Cô Trứ, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam Hồ Thị Thảo Chi 05103874397
3 QT Mỹ Dung,Thôn 8, Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam Huỳnh Thị Mỹ Dung 01685012394
4 QT Xuân Quý,Thôn 2, Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam Lâm Thị Xuân Quý 0911474587
5 QT Thu Tuyết,Chợ Kế Xuyên, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam Dương Thị Thu Tuyết 01646435101
6 HT 91,QL 1A Quán Gò, Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam Võ Thị Ánh Phúc 0935601919
7 QT Thu Hà,Chợ Quán Gò, Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam Trần Thị Thu Hà 01687757883
8 QT Lệ Tâm,Chợ Được, Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam Đỗ Thị Lệ Tâm 0975443117
9 Quầy thuốc Thương,Ngã 3 Ngọc Khô, Thôn 1, Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam Võ Thị Thương 0984859844