Thái Thụy

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT tân Dược Hà AN,Thôn 1 An Định, Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình Phạm Văn Hà 01687158217
2 QT Hồng Hà,Chợ Hồ, Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình Đào Thị Hồng 0917738188
3 QT tân Dược,Thôn Nha Xuyên, Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình Bùi Thị Tâm 01698453469
4 QT tân Dược,Chợ Phố, Thái Dương, Thái Thụy, Thái Bình Đào Thị Hợp 0979344510