Thạch Thất

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Quang Hồng,Ngã 3 TT Liên Quan, TT Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng 01693096786
2 QT Tuấn Oanh,Đường 84, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội Đỗ Thị Oanh 0974225136
3 QT Chị Châm,Chợ Hữu Bằng, Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội Nguyễn Thị Châm 0902121434
4 QT Phương Nam,Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội Lê Thị Ánh Phương 0973519329
5 QT Vạn Thanh,Ngã Tư, Lại Thượng, Thạch Thất, Hà Nội Nguyễn Thị Thơ 01685677456
6 QT Nhung Huy,Thôn 6, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội Nguyễn Thị Nhung 0969429886
7 QT Anh Phương,Đường 84 Vân Lôi, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội Trần Thị Phương 0976605331