Thạch Thành

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Trường Hằng,Ngã 3 Phố Cát, Thành Vân, Thạch Thành, Thanh Hóa Hà Đức Trường 0975172947
2 QT Ngô Thị Tâm,Thôn Ngọc Trạo, Ngọc Trạo, Thạch Thành, Thanh Hóa Ngô Thị Tâm 0979469862
3 QT Lê Thị Hiên,Thôn Bùi, Thành Thọ, Thạch Thành, Thanh Hóa Lê Thị Hiên 0917087186
4 QT số 41,Phù Bản, Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa Trịnh Thị Trang 0981031219