Thạch Hà

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Thạch Hà-QT Vương Thị Tú,Ngã 3, Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh Vương Thị Tú 0906254162
2 Chi Nhánh Dược Thạch Hà-NT Bệnh Viện,Khối 13 Cổng Bệnh Viện, Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh Trần Thị Thủy 0912052077
3 Chi Nhánh Dược Thạch Hà-QT Trần Thị Vân,Xóm Đan Trung, Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh Trần Thị Vân 0919428898
4 QT Số 5,Thạch Hội, Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh Lê Thị Hội 0979162957
5 QT Nguyễn Thị Nga,Xóm Ngọc Hà, Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nga 01259266845
6 Phạm Thị Thúy,Xóm Song Hoành, Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh Phạm Thị Thúy 0975850345
7 QT Hồ Thị Tình,Chợ Chùa, Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh Hồ Thị Tình 0915842268
8 QT Mai Thị Hằng,Chợ Ngọc Sơn, Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh Mai Thị Hằng 0915738109
9 QT Đinh Thị Thắm,Chợ Mương, Thạch Thanh, Thạch Hà, Hà Tĩnh Đinh Thị Thắm 01239039547
10 QT Đặng Thị Tình,Xóm La Xá, Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh Đặng Thị Tình 0975838589
11 QT Trần Thị Yến,Chợ Mới, Thạch Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh Trần Thị Yến 0915440467