Thạch An

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Công Ty Dược Cao bằng số 1,Chợ Đông Khê, Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng Hoàng Thị Thu Hương 0963793338
2 NT Huy Khôi,Khu 2, TT Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng Nông Thị Bích Thu 0962257818