Tây Sơn

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà thuốc Trung Tâm   37  Quang Trung, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định   0972723692 
          2  Nhà thuốc Minh Phụ 2   13 Nguyễn Huệ, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định   0907232758