Tây Hoà

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Hiệu Thuốc Bắc Đồng Sanh   Phú Thứ, Hoà Bình, Tây Hoà, Phú Yên   0576521983 
2  Đại Lý Hải Hà   Chợ Phú Nhiêu, Hòa Mỹ Đông, Tây Hoà, Phú Yên   01656211186 
3  Quầy Thuốc Thu Tuyết   , Hòa Mỹ, Tây Hoà, Phú Yên   0982213083 
4  Đại Lý Nghĩa Liẽu   , Sơn Thành Tây, Tây Hoà, Phú Yên   01677790482 
5  Quầy Thuốc Liên Vang   ., Hòa Đồng, Tây Hoà, Phú Yên   0985452334 
6  Đại Lý Nhật Quyên   0, Sơn Thành Đông, Tây Hoà, Phú Yên   0987582504 
7  Quầy Thuốc Ngọc Trinh   Hòa Thịnh, Tây Hòa, Tây Hoà, Phú Yên   0573585044 
8  Đại Lý Hà Phương   Chợ Liên Thạch, Hòa Phong, Tây Hoà, Phú Yên   02573590140/0914482421 
9  Nhà Thuốc Minh Hoàn   0, Sơn Thành Tây, Tây Hoà, Phú Yên   0977400992 
10  Đại Lý Thuốc Tây Ngọc Thắm   Thôn Quãng Mỹ, Hòa Mỹ Tây, Tây Hoà, Phú Yên   02573589207 
11  Cơ Sở Thuốc Đông Y Ngô Đình Hiên   Phú Nhiêu, Hòa Mỹ Đông, Tây Hoà, Phú Yên   02573581040