Tánh Linh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Nhật Nam   Thôn 1, Bắc Ruộng, Tánh Linh, Bình Thuận   0985970372 
2  Quầy Thuốc An Bình   KP1, Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận   0909104914 
3  Quầy Thuốc Hùng Thu   0, Chợ Huy Khiêm, Tánh Linh, Bình Thuận   0983564700 
4  Quầy Thuốc An Bình 2   KP 1  0, Lac Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận   0937606122 
5  Quầy Thuốc Quỳnh Châu   chợ Tàpao, Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận   923381404 
6  Quầy Thuốc Đông Nga   Thôn 1, Bắc Ruộng, Tánh Linh, Bình Thuận   0988639032 
7  Quầy Thuốc Thanh Thúy   400 Đường Trần Hưng Đạo, Lạc Tánh, , Tánh Linh, Bình Thuận   0898686035