Tân Uyên

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy Thuốc Ngọc Nga   Quầy 6  Tân Phước Khánh, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương   0909447444 
          2  Quầy Thuốc Số 391   21  TỔ 1 THẮNG LỢI, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương   0938175779 
          3  Nhà Thuốc Nguyên Cương   SẠP 3  Chợ Tân Uyên, TT Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương   0975447644/0916169785 
          4  Đại Lý Số 2345   Đối Diện chợ Hội Nghĩa, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương   0969405070 
          5  Quầy Thuốc Hồng Diễm   Ấp Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương   0933797945 
          6  Quầy Thuốc Thanh Hương   Ấp Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương   0984234794 
          7  Quầy Thuốc Hòa Cúc   57  Tổ 2 – KP Thắng Lợi, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương   0988256618 
          8  Quầy Thuốc Phúc Thọ   91  Tổ 3 KP Khánh Long, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương   0978816517 
          9  Quầy Thuốc Hồng Phước   Ấp Phú Thọ, Xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương   01652555968 
         10  Quầy Thuốc Lê Thị Ánh   Ấp 1  Hội Nghĩa, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương   0974108106 
         11  Quầy Thuốc Nguyễn Thị Bảo   Kp Tân Long, P.Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương   01666833660 
         12  Quầy Thuốc Thiên An   Tổ 3 – Ấp 4, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương   0988032675 
         13  Quầy Thuốc Thiên Phúc   Chợ Vĩnh Tân, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương   0972899360 
         14  Quầy Thuốc Hoàng Anh   KP Mỹ Hiệp, Thới Hòa, Tân Uyên, Bình Dương   0915820996 
         15  Quầy Thuốc Số 543   tổ 2  KP Mỹ Hiệp, Thới Hòa, Tân Uyên, Bình Dương   0902790874 
         16  Nhà Thuốc 146   KP 8,P Uyên Hưng, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương   0989165646 
         17  Nhà Thuốc Thu Dân   Ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương   0946760652 
         18  Quầy Thuốc Hà Vân   340 Tổ 1 Khu phố 6, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương   0988147661 
         19  Nhà Thuốc 470   Ấp 1 Hội Nghĩa, , Tân Uyên, Bình Dương   0868168355 
         20  Quầy Thuốc số 178( Thùy Trâm)   976 Tổ 2 Ấp 5, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương   0937485591 
         21  Nhà Thuốc Tân Tiến   2024D Khu Phố Phước Hải, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương   0932063064 
         22  Quầy Thuốc Số 10( Hải Yến)   2033D Khu Phố Phước Hải, Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương   0918596387