Tân Thạnh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Hai Thưởng   KP1  T.T Tân Thạnh, Tân Thạnh, Tân Thạnh, Long An   0908631450 
2  Quầy Thuốc Tân Thạnh 10   Tân Lập, Tân Thạnh, Tân Thạnh, Long An   0944335327