Tân Phú

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Chúc Quyên   Ấp Thanh Thọ 2, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai   0967893385 
2  Quầy Thuốc 2124   Chợ Phương Lâm, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai   0613.858.131 
3  Quầy Thuốc Phương Oanh   Chợ Phương Lâm, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai   0974776833 
4  Quầy Thuốc Cẩm Tú   Ấp 5, Phú Lập, Tân Phú, Đồng Nai   0977808581 
5  Quầy Thuốc 397 Lê Mạnh   Khóm 4  Khu 9, Tt Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai   02513856425 
6  Quầy Thuốc Minh Châu   2396  Tổ 3 Phương Mai, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai   0908202166 
7  Quầy Thuốc Cát Minh   25/1  Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai   01694807601 
8  Quầy Thuốc Phương Dung   2344  Tổ 1, Phương Mai 2, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai   01655839181 
9  Quầy Thuốc Thảo Ngọc   TỔ 9, Khu 12, Tân Phú, Đồng Nai   0902795590 
10  Quầy Thuốc Tố Tâm 2   Ấp 1, Xã Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai   0907661319