Tân Kỳ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 MDV CN Dược phẩm Tân Kỳ( Chị Tú Anh),Khối 6, TT Tân Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An Hồ Thị Tú Anh 0986702788
2 MDV CN Dược phẩm Tân Kỳ( Dì Châu Anh),Khối 7, TT Tân Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An Trần Thị Anh 0949941959
3 Nhà thuốc Đàm Bình,Khối 7, TT Tân Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An Hoàng Văn Đàm 0386269005
4 MDV CN Dược phẩm Tân Kỳ( Chị Xuân),Xóm Tân Thành, Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An Nguyễn Thị Xuân 0983183277
5 NT Kim Huế,Nghĩa Bình, Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An Hoàng Thị Kim Huế 0942602096
6 NT Vỵ Thảo,Vĩnh Lộc, Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An Lương Thị Thảo 01699315654
7 NT Hoài Anh,Chợ Sen, Nghĩa Đông, Tân Kỳ, Nghệ An Vũ Thị Hoài 0986627786
8 QT Trần Thị Bé,Khối 6, TT Tân Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An Trần Thị Bé 0971355388