Tân Hưng

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Bạch Yến 19   Phan Chu Trinh, TT Tân Hưng, Tân Hưng, Long An   0987037519