Tân Châu

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Triều Nguyên   18  Nguyễn Văn Linh, Chợ Tân Châu, Tân Châu, An Giang   0763895255 
          2  Nhà Thuốc Kim Nguyên   51  Nguyễn Huệ, Chợ Tân Châu, Tân Châu, An Giang   0763896525 
          3  Nhà Thuốc Phước Sanh Đường   3  Nguyễn Huệ, Tx Tân Châu, Tân Châu, An Giang   01234554355 
          4  Nhà Thuốc Hải Mai   119  TL954, Long Sơn, Tân Châu, An Giang   0911502158 
          5  Nhà Thuốc Hải Ngọc   , Chợ Long Hưng, Tân Châu, An Giang   0763530316 
          6  Nhà Thuốc Trần Phú   , Trần Phú, Tân Châu, An Giang   0763822823 
          7  Nhà Thuốc Thế Hùng   , Trần Phú, Tân Châu, An Giang   076353022 
          8  Nhà Thuốc Ngọc Thặng   , Chợ Phú Vĩnh, Tân Châu, An Giang   076838262 
          9  Nhà Thuốc Thinh Linh   , Chợ Phú Vĩnh, Tân Châu, An Giang   763538135 
         10  Nhà Thuốc Kiều Tiên   , Chợ số 5, Tân Châu, An Giang   763538047