Tân Châu

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà Thuốc Đợi Phong   kiot  Chợ tân châu, , Tân Châu, Tây Ninh   0979516357 
         2  Nhà Thuốc Trường Xuân   kiot  Chợ tân châu, Thị Trấn, Tân Châu, Tây Ninh   0982686764 
         3  Nhà Thuốc Bích Phượng   2/119  Chợ Tân Hưng, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh   0984244345 
         4  Nhà Thuốc Tân Hưng   Tân Hưng, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh   (0663)753869 
         5  Nhà Thuốc Kim Hương   Kios  Chợ Tân Hội, Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh   0988721149 
         6  Quầy Thuốc Thu Hiền   Ấp Tân Dũng, Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh   0987208802 
         7  Nhà Thuốc Thanh Phong   Ấp 7, Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh   0963270848