Tân Bình

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà thuốc Nam Hải 2   54 Đông Hồ, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0982552072 
         2  Nhà thuốc Trung Việt   524 Cách Mạng Tháng 8, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh   8111114 
         3  Nhà thuốc Kim Tâm   147Thành Mỹ, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh   1642063448 
         4  Nhà thuốc Nhật Minh   74Đồng Đen, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh   906779607 
         5  Nhà thuốc Tuyết Chi   74 Nguyễn Hồng Đào, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh   1264542091 
         6  Nhà thuốc Hải Phong   134 Trường Chinh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh   919937647 
         7  Nhà thuốc Trường Sinh   303 Lê Văn Sỹ, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh   39919195 
         8  Nhà thuốc Trung Cang   97  Đồng Đen, , Tân Bình, Hồ Chí Minh   976450764 
         9  Nhà thuốc Mỹ Dung   130C/56 Phạm Văn Hai, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0908840959 
       10  Nhà thuốc Tùng Chinh   33 Đồng Đen, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0903696197 
       11  Nhà thuốc Trung Nghĩa   38 Văn Chung, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   62869100 
       12  Nhà thuốc Toàn Tâm   19/5 Nguyễn Phúc Chu, , Tân Bình, Hồ Chí Minh   0975997910 
       13  Nhà thuốc Mỹ Hạnh   84Lê Bình, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh   1667548624 
       14  Nhà thuốc Yến Hương   55Thăng Long, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh   903315790 
       15  Nhà thuốc Gia Huy   500/1ANguyễn Bặc, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh   39916478 
       16  Nhà thuốc Phúc An   1/13/3Nghĩa Phát, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh   972769761 
       17  Nhà thuốc Tiến Trang   1D Nguyễn Sỹ Sách, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   908864701 
       18  Nhà thuốc Phước An   2/23 Phan Huy ích, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh   932027711 
       19  Nhà thuốc Nhân Phong Đường   57A Bình Giã, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   838465090 
       20  Nhà thuốc Nam Hải   21Bình Giã, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   822448785 
       21  Nhà thuốc Phương Chi   38B Nguyễn Phúc Chu, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh   838153926 
       22  Nhà thuốc Minh Tâm   18 Cửu Long, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh   38488889 
       23  Nhà thuốc Nhật Tân   226 Nghĩa Phát, 7, Tân Bình, Hồ Chí Minh   38643572 
       24  Hiệu thuốc số 21   276Bắc Hải, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh   903622175 
       25  Nhà thuốc Bảo Khang   203 Nguyễn Hồng Đào, , Tân Bình, Hồ Chí Minh   938843526 
       26  Nhà thuốc Ngọc Bích   4/4 Phạm Văn Hai, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0937175307 
       27  Nhà thuốc Kim Chi   97Nguyễn Thị Nhỏ, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0838636254 
       28  Nhà thuốc số 41   1 Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh   38600847 
       29  Nhà thuốc Bàu Cát   KIOS 19K1Chợ Bàu Cát, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh   38490273 
       30  Nhà thuốc Mỹ Hạnh   80 Trường Chinh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh   38118556 
       31  Nhà thuốc Thùy Trang   19 Trần Văn Quang, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0909634214 
       32  Nhà thuốc Thảo Trang   117Hoàng Hoa Thám, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0915526563 
       33  Nhà thuốc Hoàng Nam   17Văn Chung, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0984586347 
       34  Nhà thuốc Toàn Tâm   26Nguyễn Quang Bích, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   938364345 
       35  Nhà thuốc Hòa Mai   2011 Hẻm 80 Ba Vân, , Tân Bình, Hồ Chí Minh   902790270 
       36  Nhà thuốc Tuấn Tú   398 Cộng Hòa, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   38429078 
       37  Nhà thuốc Ngọc Trang   63Trần Văn Dư, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh   938747379 
       38  Nhà thuốc Thiện Thảo   38Lê Bình, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0934023432 
       39  Nhà thuốc Lan Anh   354 Phạm Văn Bạch, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0982119277 
       40  Nhà thuốc Hồng Hạnh   41 Nguyễn Sỹ Sách, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh   862958224 
       41  Nhà thuốc số 2   462 Lê Văn Sỹ, 1, Tân Bình, Hồ Chí Minh   39916450 
       42  Nhà thuốc Quang Minh 5   82 Nguyễn Sỹ Sách, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   906136263 
       43  Nhà thuốc Hồng Quang 2   56 Phổ Quang, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh   01693998080 
       44  Nhà thuốc Bảo Thu   015 Lô A, Chung Cư bàu Cát 2 Thái Thị Nhạn, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0931809197 
       45  Nhà thuốc Tiến Cường   90 Trần Văn Quang, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh   22181890 
       46  Nhà thuốc Nhân Việt 2   244 Bắc Hải, 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh   904930535 
       47  Nhà thuốc Hồng Hà 2   373/89 Lý Thường Kiệt, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0908559212 
       48  Nhà thuốc Thiên Phượng 2   16 Chung cư Bàu Cát 1 Đồng Đen, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0838493814 
       49  Nhà thuốc Thùy Trâm 2   65 Phổ Quang, 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh   913944243 
       50  Nhà thuốc Lữ Gia   89 Nguyễn Thị Nhỏ, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh   1227001690 
       51  Nhà thuốc Thiên Phúc   67 Đồng Đen, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh   917376737 
       52  Nhà thuốc Hưng Phát   46 Trần Văn Hoàng, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh   1634548371 
       53  Nhà thuốc Huỳnh Liên   3 Ni Sư Huỳnh Liên, 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0983620218 
       54  Nhà thuốc Tâm Đức   250  Bàu Cát, 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh   62967425 
       55  Nhà thuốc Thanh Nhất   80/37 Hẻm 80 Ba Vân, 14, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0916277461 
       56  Nhà thuốc Nhân Đức   108Trần Mai Ninh, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0866767480
0908440622 
       57  CN Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO_ TP Hà Nội   148 Hoàng Hoa Thám, 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0902707378 
       58  Nhà thuốc Minh Phương   766/104 CMT8, 5, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0949760711 
       59  Nhà thuốc Hòa Phát   47 Nguyễn Sỹ Sách, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh   01698676475 
       60  Nhà thuốc Kim Ngân 2   16 Nguyễn Minh Hoàng, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   01684936952 
       61  Nhà thuốc Hải Yến   300 Phạm Văn Bạch, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0965029894 
       62  Nhà thuốc Hồng Ngân   159 Nguyễn Thị Nhỏ, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh   01299017777 
       63  Nhà thuốc Việt Hà   50/9Nhất Chi Mai, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   985866604 
       64  Nhà thuốc Nhật Mai   26 Phạm Văn Bạch, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh   093149143 
       65  Nhà thuốc Thiên Ân   48Hoàng Hoa Thám, , Tân Bình, Hồ Chí Minh   914067608 
       66  Nhà thuốc Trinh Châu   8 Thiên Phước, 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh   904088302 
       67  Nhà thuốc Cẩm Tú   360Phạm Văn Hai, 5, Tân Bình, Hồ Chí Minh   932700067 
       68  Nhà thuốc Tuấn Khanh   19A Đường C1, 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0963324587 
       69  Nhà thuốc Hoàn Vũ   13/134 Trần Văn Hoàng, Phường 9, Tân Bình, Hồ Chí Minh   01649017621 
       70  Nhà thuốc Ngọc Huệ   29 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0907216155 
       71  Nhà thuốc Đức Minh   1224 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh   0987198024