Tân Biên

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà Thuốc Thanh Tuyền   kiot  Chợ Tân Biên, Thị Trấn, Tân Biên, Tây Ninh   0918823511 
2  Nhà Thuốc Vạn An Hòa   Chợ Tân Biên, Thị Trấn, Tân Biên, Tây Ninh   0915186967 
         3  Nhà Thuốc Tấn Tài   66  Phạm Hùng, Thị Trấn, Tân Biên, Tây Ninh   0903887786 
4  Nhà Thuốc An Khang   kios  Chợ Tân Biên, Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh   0663874862