Tam Nông

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Đông Y Phục Hưng Đường   594, Chợ An Long, Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp   0673 981 248 
          2  Đông Y Hòa Bình   , Chợ An Long, Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp   0673981037 
          3  Quầy Thuốc Kim Sến   369, Chợ An Long, Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp   0673981089 
          4  Quầy Thuốc Dương Đông   , Đường 1/5, TT Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp   0949567911 
          5  Nhà Thuốc Vạn Hưng   182  Chợ Tràm Chim, TT Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp   0673827037 
          6  Quầy Thuốc Quang Tuyến   569, TT An Long, Chợ An Long, Tam Nông, Đồng Tháp   673981159 
          7  Quầy Thuốc Kim Lán   , Chợ An Long, Xã An Long, Tam Nông, Đồng Tháp   0673982113 
          8  Quầy Thuốc Kim Vũ   Chợ Phú thành A, Phú Thành A Khu 2, Tam Nông, Đồng Tháp   0939895204 
          9  Nhà Thuốc Thiên Kỳ   Khu Công nghiệp Hòa Lâm, phú cường, Tam Nông, Đồng Tháp   0939099091 
         10  Quầy Thuốc Phương Duyên   06 Nguyễn Trãi Khóm 2 Thị Trấn Chàm Chim, , Tam Nông, Đồng Tháp   0963494497 
         11  Quầy Thuốc Tiến Phát   16 Quốc Lộ 30 Ấp Phú Lợi, An Đông, Tam Nông, Đồng Tháp   0917072741