Sông Mã

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Phạm Thị Dinh,Tk1, TT Sông Mã, Sông Mã, Sơn La Phạm Thị Dinh 01243836636
2 QT Hoàng  Lan,Chiềng Khương, Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La Lò Mai Lan 0968504503